Dokumentti, joka helpottaa työntekijäsi liikkumista yli Uudenmaan rajan

Rajoituksia valvoo poliisi. Poliisin ohjeen mukaan tarkastuspisteellä on varauduttava esittämään riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.