REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 21.03.2018

Rekisterinpitäjä

T. Vihanto

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

T. Vihanto Muut yhteystiedot: asiakirjapankki@gmail.com

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on, asiakkaiden tilausten käsittely.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Tiedot käsitellyistä tilauksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta. Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan tämän verkkokaupan käytössä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta. Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan tämän verkkokaupan käytössä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.