Määrämuotoiset, helposti muokattavat Testamenttikaavakkeet (word asiakirjat)

Hinta
12,90 €

Malli:

testamentti_lomakkeet

testamentti_lomakkeet

Tietoa Testamentista

Yleistestamentilla eli yleisjälkisäädöksellä perittävä voi määrätä omaisuudestaan jonkun henkilön tai henkilöiden hyväksi.
Vaikka perittävä pystyy määräämään yleistestamentilla laaja-alaisesti omaisuudestaan, testamentilla ei kuitenkaan saa loukata perillisten lakiosaa.

Keskinäinen testamentti (Omistusoikeus)
Yleisin aviopuolisoiden välillä käytetyistä testamenteista on keskinäinen testamentti, jolla he testamenttaavat omaisuutensa toisilleen. Tällöin toisen puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden ja lapset saavat omansa hänen kuollessaan.

Keskinäinen testamentti (Hallintaoikeus) Poiketen omistusoikeustestamentista, hallintaoikeustestamentilla testamentinsaaja saa ainoastaan oikeuden hallita ja käyttää omaisuutta. Tällöin hänen oikeuttaan luovuttaa omaisuus eteenpäin on rajoitettu.

Testamenttityypit

Testamentteja on kahdenlaisia: yleistestamentteja ja erityistestamentteja eli legaatteja.

Yleistestamentissa testamentin tekijä määrää koko omaisuutensa tai määrätyn murto-osan siitä tietylle henkilölle. Yleisjälkisäädöksen saajasta tulee kuolinpesän osakas, joka muiden osakkaiden, kuten esimerkiksi lesken ja rintaperillisten tai muiden osakkaiden kanssa osallistuu kuolinpesää koskevaan päätöksentekoon.

Keskinäinen testamentti. Tyypillisesti keskinäisessä testamentissa aviopuolisot testamenttaavat toisilleen omaisuutensa käyttö-, hallinta- tai omistusoikeuden; usein tarkoituksena on, että omaisuus jaetaan rintaperillisille vasta, kun molemmat puolisot ovat kuolleet. Myös muut kuin puolisot voivat tehdä keskinäisen testamentin.

Testamentti tulee laatia määrämuodossa. Se tarkoittaa pääsäännön mukaan testamentin tekemistä kirjallisesti (laadittavaa asiakirjaa kutsutaan testamenttiasiakirjaksi) ja sen omakätistä allekirjoittamista kahden esteettömän todistajan ollessa yhtäaikaisesti läsnä ja todistajien vahvistaessa testamentin omilla allekirjoituksillaan. Todistajille ei kuitenkaan tarvitse esittää testamentin sisältöä. Riittää että he tietävät kyseessä olevan testamentin. Tietyissä olosuhteissa määrämuodosta voidaan poiketa, jolloin kyse on hätätilatestamentista. Testamentti on siis eri käsite kuin testamenttiasiakirja.

Testamentissa voidaan ennakolta rajata edunsaajan puolison avio-oikeutta testamentilla tulleeseen omaisuuteen.

Testamenttiin voi halutessaan liittää määräyksiä esimerkiksi omasta hoidostaan siltä varalta, ettei asianomainen myöhemmin enää pysty tahtoaan ilmaisemaan, tai esimerkiksi määräyksiä hautajais järjestelyistä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…