Määrämuotoinen asiakirjamalli, Perukirjan laadintaan. (word)

Hinta
12,90 €
perukirja

perukirja

Perukirjasta on ilmettävä seuraavat asiat.

Perunkirjoitus täytyy hoitaa 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen järjestää tavallisesti puoliso tai lapsi – se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen.

Jos teet perukirjan itse, sinun täytyy huolehtia siitä, että käytössäsi on kaikki tarvittavat asiakirjat.

Mitä perukirjassa pitää mainita?

Mainitse perukirjassa seuraavat asiat ja muista myös tarvittavat liitteet. Vainajan perilliset, leski, toissijaiset perilliset ja testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus. Kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden täytyy allekirjoittaa perukirja. Yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero. Perillisen tai testamentinsaajan suhde vainajaan. Jos avopuoliso on osakkaana, päteekö jompikumpi seuraavista: avopuoliso on ollut aikaisemmin avioliitossa perinnönjättäjän kanssa hänellä on (ollut) yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä. Jos vainaja oli leski ja hänen aiemmin kuolleen puolisonsa omaisuus oli vielä osittamatta, ilmoita molempien varat ja velat jälkimmäisenä kuolleen puolison kuolinpäivän mukaan. Onko vainajalla ja leskellä avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Luovuttaako leski omaisuuttaan tasinkona puolison perillisille. Pidättääkö leski hallintaoikeuden asuntoon, jota puolisot ovat käyttäneet yhteisenä kotina. Testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset. Mahdolliset perinnönjättäjän ja lesken antamat ennakkoperinnöt. Lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä 3 viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa – merkitse lahjoituksen ajankohta, arvo ja lahjaksi saatu omaisuus. Vakuutuskorvaukset, jotka on maksettu kuolinpesälle tai edunsaajalle kuoleman johdosta – merkitse vakuutuskorvausten saajat ja määrät opintolaina, joka on perinnönjättäjän nimissä – merkitse opintolainan arvoksi perukirjaan 0 euroa. Kuolinpesällä ei ole velvollisuutta maksaa takaisin lainaa, jota valtio takaa.

Ilmoita perukirjassa vähennyksinä

Hautauskulut Perunkirjoituksesta aiheutuneet kulut Vainajan elinaikaan liittyvät velat.

Velkoja voivat olla esimerkiksi

Asunto-, osamaksu- ja luottokorttivelka Verovelka vainajan elinajalta Vesi-, sähkö- ja puhelinlaskut Maksamattomat sairauskulut.

Liitä perukirjaan

Testamentti ja avioehtosopimus Perinnönjakokirja, jos perinnönjako on jo toimitettu Osituskirja tai perinnönjakokirja, jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin ja vainajan ja puolison perinnönsaajien välillä on toimitettu ositus ja perinnönjako.

Perukirjaan ei tarvitse liittää

Talletusten saldotodistuksia Tositteita kuolinpesän kuluista Sukuselvitystä Kopiota mistään toisesta perukirjasta.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi on annettava kaikki muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen varojen ja velkojen arvioimisessa. Perukirjaan ei tarvitse liittää talletusten saldotodistuksia eikä tositteita kuolinpesän kuluista. Verotoimisto pyytää ne tarvittaessa. Perukirjassa tulisi myös kertoa, kuka hoitaa kuolinpesän puolesta muuhun kuin perintöverotukseen liittyviä veroasioita. Asianhoitajavaltuutuksen antaminen vaatii kaikkien pesänosakkaiden allekirjoituksen perukirjassa tai erillisen valtakirjan.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…