Määrämuotoinen avioehtosopimus pohja. Lisäämällä oikeat henkilötiedot ja allekirjoitukset kahden todistajan läsnäollessa on Avioehto valmis.

Alkaen
6,50 €

Malli:

avioehto

avioehto

Milloin Avioehtosopimus voidaan tehdä ja kuka sen voi tehdä?

Avioehtosopimuksen tekeminen edellyttää molempien puolisoiden suostumusta.
Avioehto voidaan tehdä avioliiton aikana tai sen voivat tehdä kihlakumppanit ennen avioliiton solmimista, jolloin avioehto tulee voimaan avioliiton solmimisesta.

Avioehtosopimuksen sisältö

Avioehtosopimus voi olla sisällöltään monenlainen. Avioehtosopimuksessa voidaan määrätä, esimerkiksi että

1.Kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen, olevaan tai tulevaan.

2.Kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison tiettyyn omaisuuteen (esim. mahdollisesti tulevat perinnöt).

3.Vain toisen puolison omaisuus tai osa siitä suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle
että puolisolla on avio-oikeus sellaiseen omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi oikeutta.

4.Avioehtosopimus on voimassa vain avioeron yhteydessä suoritettavassa osituksessa, ei kuolemantapauksen yhteydessä.

Muotomääräykset

Avioehtosopimus täytyy tehdä kirjallisena.
Avioehtosopimus on päivättävä.
Kummankin puolison täytyy allekirjoittaa se.
Kahden esteettömän (esteetön henkilö on mm. täyttänyt viisitoista (15) vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi.) todistajan täytyy todistaa se oikeaksi.
Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se toimitetaan maistraatille rekisteröitäväksi.
Mikäli sopimus ei ole muodollisesti oikein täytetty, on se pätemätön.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…