Määrämuotoinen helposti muokattava edunvalvonta-valtakirja.

Hinta
19,90 €
edunvalvontavaltakirja

edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä. Omien asioiden hoito voi vaikeutua esimerkiksi sairauden, muutoin heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Valtakirja on tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi.

Edunvalvontavaltuutusta varten kirjoitettavasta valtakirjasta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

  • Valtuuttamistarkoitus
  • Asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa
  • Valtuuttaja ja valtuutettu sekä
    maininta, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee
    sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007) 6 §

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…